Stresscoach i Hørsholm

Susanne Espersen er stresscoach i Hørsholm

Stresscoaching hvordan?

Et forløb starter altid med at jeg stiller en diagnose og udarbejder en handlingsplan for, hvordan vi bedst muligt får dig tilbage i balance igen. Der er aldrig 2 forløb, der er ens og måske må vi tilpasse den plan undervejs. Gennemgående for de fleste forløb er 3 faser:

  • Første skridt er at du erkenderat være blevet ramt af stress, og får en forståelse af, hvad stress er og at det er nødvendigt at tage imod hjælp for at genfinde balancen.
  • Næste skridt er atvurdere, hvad du har brug for og få lavet konkrete aftaler omkring det, der skal ske akut. Det kan være en sygemelding, og det kan være aftale om nedsat arbejdstid og dialog med de relevante på arbejdspladsen og aftaler om at hvile.
  • Først herefter begynder vi at undersøge og bibringe en forståelse for, hvordan det gik til, at du blev stresset. Det er i den fase du genopdager dig selv og får nye potentialer i spil. Du bliver bedre til at håndtere stress og får konkrete værktøjer til fremover at være psykisk rustet til et travlt arbejdsmiljø, planlægge, prioritere og håndtere modsatrettede krav for eksempel mellem arbejde og privatliv. I nogle situationer er det nødvendigt at arbejde terapeutisk, hvis det viser sig at den primære årsag er en dybereliggende personlig udfordring, som ikke er blevet hensigtsmæssigt bearbejdet.
Stresscoach i Hørsholm

Stresscoach i Hørsholm