Mindfull personlig udvikling

For det første har jeg stort udbytte af at kombinere min erhvervskarriere med min psykologiske uddannelse og erfaring samt min personlige profil, som naturligt understøtter arbejdet med andre mennesker.

For det andet arbejder jeg med udgangspunkt i en ramme og en retning – et værdisystem, en psykologisk teori, en metode og nogle teknikker. Jeg har forsøgt at forklare lidt mere om disse begreber nedenfor på en enkel og letforståelig måde.

Værdisystem

Vi har mulighed for at vælge, hvordan vi vil forvalte vores liv og vi er til enhver tid ansvarlige for egne tanker, følelser og handlinger. Vi kan faktisk træne os til selv at kunne vælge, hvad vi vil tænke og føle. Det giver en fantastisk styrke at kunne kontrollere sine tanker og følelser. Jeg tror, alle kan relatere sig til situationer, hvor man ville ønske, man kunne tilsidesætte nogle negative tanker og følelser, som tapper en for en masse energi og hvor en mere konstruktiv tilgang kunne tilføre energi i stedet for.

Eksempler på hvordan vi kan undgå at tage ansvar er f.eks at snakke sig væk fra kernen, at prøve at forstå og forklare, at projicere skyld over på andre, at stoppe sig selv/holde sig selv tilbage med introjicerede budskaber (’det kan man ikke’), gøre sig kropsligt stive, holde vejret, at tale sagte på trods af vrede, at tænke og tænke uden at føle noget etc.

”Man” sprog eller at undgå at tage ansvar kan f.eks være:
”Jeg burde”, ”jeg tror ikke jeg kan”, ”jeg har ikke tid”, ”det bliver man nødt til”, ”det er for svært”.

Et mere ansvarligt sprog er:
”Jeg vil” , ”jeg vælger” eller ”jeg beslutter”.

Psykologisk teori

Oplevelsen af virkeligheden skifter alt efter de øjne der ser og de behov, der er aktuelle for den enkelte (gestaltpsykologien).

Når vi oplever at flere behov er i konflikt er det vanskeligere at afgøre, hvilket behov, der er mest dominerende. Den forvirring der kan opstå, gør det svært og så vælger nogle at skubbe det fra sig, fordi følelsen af at være låst fast er for ubehagelig. Andre har en tendens til at lade andres behov komme i forgrunden og glemme sig selv. Det er vigtigt at kunne mærke, hvad der føles mest rigtigt. Så vil det dominerende behov forekomme mere klart og gøre det muligt at træffe et valg (tage ansvar).

Vi søger at skabe helheder i den måde, vi oplever tingene på. Det gør vi f.eks ved at:

Vi tillægger andre tanker og egenskaber, vi selv har.
Vi ser det, vi i forvejen er optaget af.
Vores forventninger styrer mod opfyldelse.
Vi blander saglige forhold sammen med følelser og fantasi.

Metoden

Nu’et er afgørende for at opleve tingene som de er og ikke fordømme, vurdere og antage. Det fører til ligeværdighed, åbenhed, ærlighed og vækker tillid.

Angst er i mild form den spænding eller livfuldhed, der opstår, når vi kaster os ud i verden. I nuet er vi i sikkerhed og så snart vi bevæger os ind i fremtiden fyldes nuet og det vi forventer med angst for, om vi nu er gode nok, kan klare det, vil de synes om mig etc. Når det lykkes at blive i angsten uden at blive panisk, er det samtidigt en chance for at blive klogere på sig selv.

Teknikkerne

Coachens/terapeutens rolle er at udfordre og støtte i kontakt, nærvær og intens opmærksomhed i de 3 zoner vi består af henholdsvis sanser, tanker og følelser. Vi undersøger hvad og hvordan ift. ansvar, behov og nu’et (jf. ovenfor). Den undersøgelse eller proces giver nye indsigter og opløser barrierer, der står i vejen for aktivering af vores potentialer.

1. Al udvikling starter med at acceptere, at jeg er der, hvor jeg er NU

2. Næste skridt er at blive skarp på, hvad jeg har brug for (hvad giver næring til min vækst)

(det kan være at blive skarpere på nogle specifikke kompetencer, at finde ud af, hvordan jeg bærer mig ad med at have det, som jeg har det, at leve en krise ud, at mærke hvad jeg er bange for og tale om det, at øge opmærksomheden omkring, hvad der er godt for mig og dårligt for mig etc.)

De meninger vi har om tingene, begrænser os. Reframing er at skifte mening om noget og det fører til ændring. Vores mening er opstået udfra den værdi delene af mig (sider af mig) havde for mig eller for de ”betydningsfulde andre”. Virkeligheden, kendsgerningerne og realiteterne opdeles i mentale kasser, som er vurderinger. Den kategorisering er ofte baseret på tidligere erfaringer. Ved at spørge HVAD og HVORDAN opdager jeg det, der er nu og det fører til reframing, nye indsigter og nye valgmuligheder. Her kan vi få adgang til potentialer, vi ikke vidste, vi havde.

De fleste fokuserer meget på hvem eller hvad de ønsker at være…bedre, dygtigere, mere impatiske, bedre til at sætte grænser og sige fra, bedre til at kommunikere etc. Ved at have fokus på den, vi ønsker at være, tager vi ofte afsæt i den ene side (af ex. god/dårlig) og overser helheden…sådan er jeg også og at der to eller flere sider. Den opdagelse kommer ved at blive i nu’et og virkeligheden, da det så giver flere valgmuligheder ud fra vækstpunktet (hvem jeg er og hvad jeg gør). Når jeg oplever, mærker og føler rigtigheden og vigtigheden af det jeg gør, øger jeg min grounding i det, der ER og kommer tilstede og så kommer væksten af sig selv.

Det var det Kirkegaard mente med:
”Når det skal lykkes at føre et menneske et bestemt sted hen, må man først og fremmest finde ham, hvor han er og begynde der”. Søren Kirkegaard