Frygt og følelser

Mia kommer til sit første coaching møde med den udfordring, at hun oplever svigtende energi og at hun har ret svært ved at finde motivationen i hendes job. Samtidigt er hun bange for at miste sit job, da den organisation, hun arbejder i løbende har afskedigelsesrunder. Hun kommer også frem til, at hun tænker meget på, hvad andre synes om hende (både kolleger og privat) og om hun er en god mor og hustru. Jeg oplever hendes energiniveau som ret lavt og hun bliver næsten helt forpustet af at fortælle mig, hvordan hun har det. Jeg beder hende rette sin opmærksomhed på hendes vejrtrækning. Hun trækker vejret meget overfladisk og hurtigt. Måske også fordi, hun er en smule anspændt ved at sidde over for mig første gang.

Lidt forenklet fortalt, så sker der det, at frygten bogstavelig talt får hende til at holde på vejret…hun trækker ikke vejret optimalt og mangler den luft der skal til, for at turde være med de følelser, hun har. Hun holder sig tilbage og går på den måde glip af meget liv. Hun går i gang med en coaching proces over ca. 6 måneder, hvor hun får ny indsigt i, hvor hendes frygt og tilgang til den kommer fra. Hun får ændret nogle grundlæggende overbevisninger (som har manifesteret sig både kropsligt og mentalt) og finder ud af, hvad hun kan bruge hendes frygt til. Langsomt får hun bevæget sig ud af sin komfortzone i forskellige øvelser og finder ud af, hvad hun vil og får mod til at gå efter det. Hun erfarer, at hun kan meget mere, end hun troede. Det har krævet viljestyrke og mod. I stedet for at forsøge at skubbe frygten væk, lærer hun frygten at kende som et signal til beslutning og handling – altså en ressource. Før fik frygten hende til at låse i sin krop, nu trækker hun vejret normalt, så hun får den luft og energi, hun har brug for.

I Mia’s situation var nødvendigt at gå tilbage i historien og arbejde der, hvor nogle af hendes grundlæggende behov dengang var blevet mødt uhensigtsmæssigt. Vores forældre gør i langt de fleste tilfælde det bedste, de kan for at være gode forældre. Og det er ikke altid godt nok. Mia fandt frem til at hendes første lærer i folkeskolen, som havde et hidsigt temperament, havde en stor andel i hendes tilgang til sig selv. Nogen gange er det nok at arbejde mentalt/kognitivt for at ændre mønstre og andre gange må vi have fat i krop og følelser. Hvis der er en frygt for at åbne op, kræver det en hårfin balance i arbejdet med at støtte og presse, så der hele tiden arbejdes i udviklingszonen – ellers sker der ingenting. En kontakt hvor vi finder balancen i det trygge tillidsfulde rum giver klienten mod og styrke til at tage frygten i hånden i det virkelige liv, så der sker en bevægelse.

Kompetencer og følelser

Frygten kan blokere for adgangen til at mærke vores følelser. Og når du ikke har kontakt til dine følelser eller hæmmer adgangen til dem, smitter det af på dine evner og nogle relaterede kompetencer.

Frygt og følelser

Dine grundfølelser er vrede, sorg og glæde. Så hvis du for eksempel er bange for at vise, at du er vred, så får du heller ikke sat din grænse og du kan miste noget af din beslutningskraft. Eller hvis du arbejder i en virksomheds kultur uden tillid, passer du på ikke at ”vise dig” for meget og vigtige kompetencer går tabt.

Mange af de ledere jeg arbejder med oplever et konstant pres på at skulle leve op til mål, de bliver ”målt, vejet og vurderet” i en uendelighed. Eller at de skal udføre opgaver, de ikke har haft indflydelse på og indtage roller, der konstant skifter som afledt effekt af nye tiltag og forandringer.

Du kender det helt sikkert. Den anden dag kunne du høre i nyhederne, at flere psykologer oplever en stigning i klienter, der kommer til dem for at få hjælp til at styre deres vrede. Og antallet af stressede ledere stiger stadig, selvom stress snart har været på dagsordenen i mange år.

Hvordan passer du på dig selv og hvordan navigerer du i det arbejdsmiljø, der er kommet for at blive og i dit liv i det hele taget?