Bliv ven med dine skygger

Ved at arbejde med at udvide vores bevidsthed, kan vi få adgang til flere af vores potentialer, vi kan få vores uudnyttede potentialer frem i lyset og få adgang til nye kompetencer.

En metode til at arbejde med at få adgang til flere af sine potentialer er at spejle sig i andre. Når vi bliver fascineret af nogle personlighedstræk hos et andet menneske handler det om, at vi ubevidst rummer de træk, vi fascineres af og det samme gør sig gældende i forhold til personlighedstræk hos andre, vi reagerer negativt overfor.

Vækst og udvikling handler om opmærksomhed i et tillidsfuldt miljø.

Jeg ser en stigning i antallet af ledere og medarbejdere, der henvender sig som privatpersoner for at få støtte til at navigere i deres arbejdsliv. De har eller er på vej til at få stress. De vælger ikke at tage deres udfordringer op i arbejdsmæssig sammenhæng af frygt for at fremstå som ikke kompetente. De oplever altså ikke en tillidsfuld relation til deres leder eller HR, hvor de kan få sparring og støtte. Selvom min rolle er ikke at tage stilling, er det tydeligt, at der i mange situationer er tale om et uhensigtsmæssigt arbejdsmiljø, som trækker ressourcer hos mange flere ledere og medarbejdere end dem, jeg ser……og sikke et spild. De virksomheder der er tale om er ofte store velrenommerede koncerner, hvor effektiviteten kunne være så meget større, hvis kulturen var en anden.

Et personligt udviklingsarbejde kan tage udgangspunkt i en person profil analyse, hvor vi konkret peger på nogle stærke og svage sider med udgangspunkt i et konkret job. Arbejdet rettes så mod udvikling af nogle specifikke kompetencer, den enkelte ønsker at blive bedre til. I det arbejde tager vi udgangspunkt i konkrete problemstillinger. Et arbejde kan også tage udgangspunkt i de oplevelser, den enkelte vælger at få kigget nærmere på fra gang til gang uafhængigt af nogle specifikke kompetencer.

Udbyttet er altid en større selvindsigt, hvor man får kastet lys på flere af sine potentialer (skygger). Den nye selvindsigt giver blandt andet personlig styrke og understøtter det gode lederskab og evnen til at samarbejde, træffe svære beslutninger m.v.