Coach i Hørsholm

Jeg er coach i Hørsholm og har arbejdet som coach i mere end 15 år for private og i en lang række virksomheder. Det er vigtigt at skelne mellem at arbejde coachende og terapeutisk. Min fordel er at jeg også er uddannet psykoterapeut. Så jeg kan arbejde mere i dybden, hvis det viser sig undervejs i et forløb, at det er det, der er behov for.

Jeg arbejder anerkendende og ressourceorienteret. Det vil sige, at jeg tager udgangspunkt i dine styrker og positive erfaringer og hvordan de kan bruges og udvikles hen imod det, der er målet for dig. Helt grundlæggende for coaching gælder at både problemstillinger og løsninger udspringer af den, der bliver coachet. Som din coach er det mit ansvar via en struktureret samtale og spørgeteknik at afdække og hjælpe dig til selv at finde svar. Og jeg tør også godt give gode råd. Coaching forudsætter, at du har et sundt selvbillede og har troen på, at du rummer ressourcer.

Alle har potentialer, de ikke får i spil i praksis. Coaching er et meget effektivt redskab til at åbne op for dit potentiale og en forandring, så du bliver den, du gerne vil være og den bedste udgave af dig selv.

Hvis du kan genkende et ønske om forandring på et eller flere af disse områder i dit liv, kan jeg hjælpe dig:

  • En mere nuanceret selvindsigt som kan gøre dit privat- og arbejdsliv lettere og sjovere.
  • Mod til at overvinde barrierer.
  • At få frigivet nogle potentialer, du måske ikke vidste, du havde.
  • At yde dit bedste i forhold til de krav, der er på jobbet og privat.
  • At kunne navigere under det stigende pres, de fleste oplever.
  • En bedre balance i livet (arbejdslivet og privatlivet).
Coach i Hørsholm

Coach i Hørsholm