Unikt netværk

Jeg er glad for, at netværket er en lille gruppe, hvor tiden bliver intens og vi har tillid til hinanden. Jeg bliver udfordret i, at komme ud af min komfortzone, og har blandt andet fået en større bevidsthed om, hvor meget det indre påvirker det ydre, og vores adfærd. Coachingen fra underviseren og sparringen fra gruppen, har udfordret mig i at se udfordringer fra flere vinkler og givet mig en god refleksion. Vi øver ”bestyrelse” og rådgiver og skaber dialog på tværs – det er rigtig værdiskabende.

Karina Taagelund Jensen
Økonomi- og HR chef, Oluf Brønnum & Co A/S

Vi har haft 2 møder i netværksgruppen indtil videre og det har været en meget bringende og positiv oplevelse. Netværket giver en fin mulighed for at reflektere over egne værdier og prioriteringer, der er et vigtigt anker for at blive den bedste udgave af sig selv. Samspillet med gruppen giver desuden både en indsigt i, at andre typisk står overfor dilemmaer, der ligner ens egne, og en dybere forståelse for, hvor vigtigt det er, at både privatlivets og arbejdslivets værdier stemmer overens.

Inge Mette Pretzmann
International Commercial Manager, WiseCon A/S

Tak for at have skabt et trygt miljø i netværksgruppen, hvor jeg så hurtigt kan få så meget ud af at snakke om meget private emner med nogen, jeg kun har kendt i kort tid. Det er spændende at kunne debattere professionelle og private emner i fortrolighed uden at skulle tage særlige hensyn til kolleger, familie og venner.

Stefan Bengtsson
Creative Manager, SonoSound.