Stresscoaching i Hørsholm

Når kravene overstiger de ressourcer, vi har, kan det føre til stress. Kortvaring stress er en helt naturlig mekanisme, når vi skal yde en ekstraordinær indsats. Vi belaster kroppen i en kort periode og bagefter restituerer vi og genskaber balancen.

Det er individuelt hvad der påvirker os og stresser os. Oplever du en eller flere af nedenstående symptomer over en længere periode, kan det være tegn på, at din krop har været udsat for langvaring stress og her kan det være en god ide, at få hjælp fra en der er uddannet, så du lærer at håndtere din stress. Jeg har en bred erfaring i at hjælpe stressramte. I de fleste forløb viser det sig, at det der fører til langvaring stress, relaterer sig til nogle helt grundlæggende mønstre, som jeg kan hjælpe dig med at få øje på og løsnet op for.

  • Du oplever tankemylder og søvnproblemer
  • Du har nemt ved at blive irritabel
  • Du lider af hovedpine og træthed
  • Du oplever tab af overblik både privat og på arbejde, og udfører opgaver mindre effektivt end normalt
  • Du har let ved at blive syg, og sygdomsforløbet bliver værre end normalt
  • Du er begyndt at lide af hukommelsesbesvær

Stresscoaching hvordan?

Et forløb starter altid med at jeg stiller en diagnose og udarbejder en handlingsplan for, hvordan vi bedst muligt får dig tilbage i balance igen. Der er aldrig 2 forløb, der er ens og måske må vi tilpasse den plan undervejs. Gennemgående for de fleste forløb er 3 faser:

  • Første skridt er at du erkenderat være blevet ramt af stress, og får en forståelse af, hvad stress er og at det er nødvendigt at tage imod hjælp for at genfinde balancen.
  • Næste skridt er atvurdere, hvad du har brug for og få lavet konkrete aftaler omkring det, der skal ske akut. Det kan være en sygemelding, og det kan være aftale om nedsat arbejdstid og dialog med de relevante på arbejdspladsen og aftaler om at hvile.
  • Først herefter begynder vi at undersøge og bibringe en forståelse for, hvordan det gik til, at du blev stresset. Det er i den fase du genopdager dig selv og får nye potentialer i spil. Du bliver bedre til at håndtere stress og får konkrete værktøjer til fremover at være psykisk rustet til et travlt arbejdsmiljø, planlægge, prioritere og håndtere modsatrettede krav for eksempel mellem arbejde og privatliv. I nogle situationer er det nødvendigt at arbejde terapeutisk, hvis det viser sig at den primære årsag er en dybereliggende personlig udfordring, som ikke er blevet hensigtsmæssigt bearbejdet.

Jo længere tid du har været stresset desto længere tid tager behandlingen.

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at ringe eller skrive til mig på 28 40 01 62 og susanne@mindhuset.dk.

”Jeg startede mit udviklingsforløb i forbindelse med, at jeg oplevede flere og flere kropslige symptomer på, at jeg havde stress. På de første møder var fokus rettet mod at få genskabt nogle sunde kost- og motionsvaner og iøvrigt at få ladet batterierne op igen ved at lave ting, der gjorde mig glad. Først derefter blev fokus rettet mod ny indsigt i mig selv ved at finde frem til, hvordan jeg havde båret mig ad med at få stress og hvilke barrierer og fastlåste mønstre, der kunne være relevante for mig at få løsnet op for. Jeg har fået nogle konkrete værktøjer og et kendskab til egne mønstre og reaktioner, som har styrket mit selvværd og en klarhed over de værdier, jeg fremover vil navigere efter i mit liv – både arbejdsmæssigt og privat.”  

”Jeg var forvirret, ked af det og sov dårligt om natten. Til sidst tog jeg mod til mig og rakte ud efter hjælp hos Susanne. Tak fordi, du har fået mig til at tage mig selv alvorligt og acceptere at jeg ikke kan være alt for alle. Jeg har lært at lytte til min krops signaler og acceptere at jeg ikke kan overkomme så meget, som jeg gerne ville. Det har været en svær kamel at sluge og jeg kommer til at skulle mide mig selv om det resten af mit liv. Men prisen for ikke at lytte, har jeg mærket og sådan VIL jeg ikke have det igen. Og jeg kan jo se, hvor godt det er for mine børn og min mand, at jeg tager mig selv alvorligt. Nu er jeg en bedre rollemodel for mine børn”.