• At udvikle mennesker

  • At forene hjerne og hjerte

  • At forandring kræver indsigt og tillid

  • At skabe RUM og TID til varig forandring

  • At empati fører til kontakt

  • At vi selv er ansvarlige

Coaching og terapi

Intelligent performance

Du er ikke alene – en case om intelligent performance!….. Læs mere


En case – Team coaching

Team up – en case om teamudvikling…. Læs mere


Bliv ven med dine skygger

Når vi bliver født, rummer vi alle vores potentialer. Nogle af vores potentialer spalter vi fra i det personligt ubevidste og andre udvikler vi og er bevidste om. Vores opvækst har stor betydning for hvilke potentialer, vi bliver bevidste om og udnytter, og hvilke der forbliver gemt væk i det, man kan kalde skyggen. Skyggen er den del af vores medfødte selv, som vi ikke kaster lys på….. Læs mere


Mindfull personlig udvikling

Af og til får jeg spørgsmålet: ”Hvordan arbejder du med et andet menneske eller et team, så de får en større selvindsigt eller et bedre samarbejde”?…… Læs mere


Frygt og følelser

Hvad er du bange for? – Frygt og følelser…… Læs mere


Det kræver mod at få indsigt i …..

Det kræver en god portion mod at få en større indsigt i sig selv og andre!….. Læs mere


Nærvær

I årets første kvartal har jeg haft meget travlt og lige nu, hvor jeg skriver om nærvær, får jeg mig en tiltrængt reminder. Min evne til at give nærvær til mine klienter afhænger af, hvor god jeg er til at give mig selv nærvær……. Læs mere


Personlig integritet

Mange af mine kunder kommer med udfordringer i forhold til deres personlige integritet. Det kan f.eks. handle om at sætte grænser ift. balancen mellem arbejde og privatliv, at mærke begyndende tegn på stress eller at de har fået stress, at de har mistet motivationen i deres job, at de har det svært med deres chef, at der bliver stillet højere krav til dem i deres job på grund af en større kompleksitet og forandringer, at de har mistet deres job, at de ikke kan mærke egne behov og generelt savner glæde og at kunne mærke ”liv”, etc. etc…… Læs mere


Dramatrekanten

Kender du til offer, krænker og hjælper rollerne. En del af mine opgaver, relaterer sig på en eller anden måde til dramatrekanten….. Læs mere


Hvor blev engagementet af

Hvor blev engagementet af? Om at være bange…. Læs mere


Susanne Espersen
Hørsholm Hovedgade 55A, 1 sal
2970 Hørsholm

Tlf. 28 40 01 62